top of page

ALAPOK

Azt az energiát, amely az összes Földön található és kitermelhető kőolajkészletekben rejlik, a Nap 1,5 nap alatt sugározza a földre. Az emberiség jelenlegi, évi energiafogyasztását a Nap egy órányi energiakibocsátása teljes egészében fedezné. Előrejelzések szerint 2025-re a napenergia jelenti majd a Föld fő energiaforrását.

Jelenleg a fotovoltaikus napelem rendszerek túlnyomórészt napelem panel formájában érhetők el. Lakóházakra történő telepítésnél ezek a rendszerek a tető megbontásával, tartószerkezet beépítésével és jelentős szerelési anyag felhasználásával telepíthetők. Az ingatlan eredeti tetőszerkezeti képe ezáltal megváltozik, esztétikai képe jelentősen romlik.

 

Jellemzően a napelemes panel ára kevesebb mint 50% a teljes rendszertelepítési árban.

A PvROOF szolár cserép rendszer a forgalomban lévő kerámia és beton cserép típusokkal megegyező méretben, formában és színben kerül gyártásra. Ezért a szolár cserép tetszőleges mennyiségben egyszerűen a régi cserép helyére illeszthető, a felhasználóra bízva a telepítés ütemét úgy, hogy a megtérülési idő egyénenként a legoptimálisabb lehessen.

A PvROOF szolár cserép rendszer szabadalmi bejegyzése az Egyesült Államokban történt.

NAPENERGIA RENDSZEREK 2017-BEN

 

A napenergiát napjainkban napkollektorral hőnyerésre, valamint fotovoltaikus szolár panellel elektromos áram termelésre használhatjuk.

A FOTOVOLTAIKUS NAPELEMEK MŰKÖDÉSI ELVE

A fotovoltaikus jelenséget Albert Einstein fedezte fel, aki észrevette, hogy a napsugárzás bizonyos elektrokémiai konfigurációk mellett elektromos energiát termel. 

A fotovoltaikus jelenséget 1954 évtől kezdték arra használni, hogy a közvetlen napsugárzást energiává változtassák át. Az elv abban áll, hogy ha foton esik a félvezetőre, akkor a polaritás negatív átmeneti felülete kilöki az elektront, így két vezető jön létre: a szabad elektron és az elektronlyuk. A felszabadult elektronok a felső rétegbe áramlanak át. Az alsó rétegben az elektronok az egyik atomtól a másik felé terelődnek úgy, hogy az üres helyeket kitöltsék. A szabad elektronokat elvezetik a felső rétegből abba az elektromos mezőbe, ahol a napelem is van. Így alakul ki ebben a térben az elektromos áram addig, amíg a napelembe napfény esik.

 

Az elektromos áram zajmentesen, tisztán és melléktermék nélkül termelődik. A fotovoltaikus berendezés automatikusan és karbantartás nélkül üzemel. A napelemek közvetlenül villamos egyenáramot termelnek, amelyet inverter (áramátalakító berendezés) segítségével alakítunk át hálózati váltóáramú 230 Volt feszültséggé.

Fotovoltaikus rendszerek jelenleg gazdaságosan csak napelem panel formájában érhetők el Magyarországon.

A hagyományos panelek

  • jellemzően 1,5 m2 méretűek, súlyuk 20 kg darabonként

  • a tetőszerkezet megbontása szűkséges

  • típustól függően körülbelül 200 Wp teljesítményre képesek

  • tartó szerkezet szükséges a telepítéshez

  • a telepítést szakember végzi, a telepítési költség jelentős

bottom of page